АЛБАН ТУШААЛТАН, УТАС

Д/д Ажилтны овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас И-мэйл, цахим хаяг
Захиргаа, удирдлага
1 Хавдсалем Амангүл Хэлтсийн дарга  70423745, 99422247 kh.amangul@burtgel.gov.mn
2 Аралхан Еркегүл Хяналтын улсын байцаагч  70427810, 99332423 a.erkegul@burtgel.gov.mn
3 Азкей Ертауке Ахлах нягтлан бодогч  70427766, 99418992 ertauke@burtgel.gov.mn
4 Тилейхан Батырхан Мэдээллийн технологийн ажилтан 99655206 batirkhan.t@gmail.com
5 Ерхумар Галия Нярав, бичиг хэргийн эрхлэгч 95519101 galia.galia@yahoo.com
6 Алтынбек Оязбек Жолооч бөгөөд харуул 99427443  ozi.oiazka@gmail.com
7 Билдхан Сабихан Харуул 95419911  
8 Даргер Бахытгүл Үйлчлэгч 95491719  
Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг
9 Даукен Аманбек Тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 99429290 d.amanbek@burtgel.gov.mn
10 Сэмбэ Гүлжан Улсын бүртгэгч 70427810, 99414411 s.guljan86@gmail.com
11 Агунбай Алтангул Улсын бүртгэгч   70427810, 99425524 agynbai.altangul@gmail.com
12 Халел Мейрам Улсын бүртгэгч  70427810, 99428384 kh.meiram1985@gmail.com
13 Хадият Харашаш Улсын бүртгэгч  70427810, 95944024 hagi8789@gmail.com
14 Болатхан Сауле Архивч 99414919 b.sauke8408@gmail.com
Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг
15 Хурмет Тилеубек Тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч   70427810, 99933858 tileybyek@gmail.com
16 Силам Арман Улсын бүртгэгч  70427810, 99159665 s.arman@burtgel.gov.mn
17 Хызыр Имашхан Улсын бүртгэгч  70427810, 94739494 imash.kh@gmail.com
18 Казбек Ерке Улсын бүртгэгч 70427810, 99422520 k.erke@yahoo.com
19 Даян Нина Улсын бүртгэгч  70427810, 99651675 daynnyna@gmail.com
20 Шаймурат Еркинбек Улсын бүртгэгч 70427810,  99424909 sh.erkinbek@gmail.com
21 Базархан Бота Архивч  99428455 botabazarkhan84@gmail.com 
Сумдын улсын бүргэгчид
22 Малшы Роза Өлгий сумын улсын бүртгэгч 99426676 m.roza7788@gmail.com
23 Тауекел Баатарбег Өлгий сумын улсын бүртгэгч 99975156 batirbek.t@gmail.com
24 Даваажав Болормаа  Алтай сумын улсын бүртгэгч 99731882 bolor_0327@yahoo.com
25 Арьхүү Бадамсүрэн  Алтанцөгц сумын улсын бүртгэгч 99428977 badamsuren35@yahoo.com
26 Даулетбек Тойжан  Баяннуур сумын улсын бүртгэгч 99412703 d.toijan555@gmail.com
27 Сетерхан Лена  Бугат сумын улсын бүртгэгч 99424199 seterkhan.lena@gmail.com 
28 Мектепхан Монтай Булган сумын улсын бүртгэгч 94738380 montai.m@yahoo.com
29 Сурах Жаргалсайхан Буянт сумын улсын бүртгэгч 89113154 s.jagaa999@gmail.com
30 Самидан Рысбай Дэлүүн сумын улсын бүртгэгч 99413918 bessalaviert@ymail.com
31 Байгавыл Жанар Ногооннуур сумын улсын бүртгэгч 85203636 janarbaigavyl@gmail.com
32 Хангай Арманбек Сагсай сумын улсын бүртгэгч 99427990 armanbek86a@gmail.com
33 Хавалхат Агжайх Толбо сумын улсын бүртгэгч 99438385 agjaih@yahoo.com
34 Бурыш Бахытгүл Улаанхус сумын улсын бүртгэгч 99484398 baha.b63@yahoo.com
35 Цэмбэ Октябрь Цэнгэл сумын улсын бүртгэгч 95412089 ts.oktyabr@yahoo.com 
36 Байкал Айсауле Цагааннуур тосгоны улсын бүртгэгч 99420930 aisaulebaikal13@gmail.com

ШИНЭ МЭДЭЭ