АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

Баян-Өлгий аймгийн сумууд

Улаанбаатар хотоос

Аймгийн  төвөөс

1

Алтай сум

1820км

120км

2

Алтанцөгц сум

1745км

45км

3

Баяннуур сум

1820км

120км

4

Булган сум

2020км

320км

5

Бугат сум

1705км

5км

6

Буянт сум

1775км

75км

7

Дэлүүн сум

1775км

150км

8

Ногооннуур сум

1810км

110км

9

Сагсай сум

1725км

25км

10

Толбо сум

1630м

70км

11

Улаанхус сум

1745км

45км

12

Цэнгэл сум

1775км

75км

13

Өлгий сум

1700км

0км

14

Цагааннуур тосгон

1770км

70км

ШИНЭ МЭДЭЭ