Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Дэлгэрэнгүй
Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Дэлгэрэнгүй
Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Дэлгэрэнгүй
Цусаа бэлэглэх өдөрлөг зохион байгууллаа

Цусаа бэлэглэх өдөрлөг зохион байгууллаа

Цусаа бэлэглэх өдөрлөг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Хэлтсийн дарга Т.Заманбек сургалт зохион байгуулав

Хэлтсийн дарга Т.Заманбек сургалт зохион байгуулав

Хэлтсийн дарга Т.Заманбек сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Толбо сумын Улсын бүртгэгч Х.Харашаш ёслолын бүртгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулав

Толбо сумын Улсын бүртгэгч Х.Харашаш ёслолын бүртгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулав

Толбо сумын Улсын бүртгэгч Х.Харашаш ёслолын бүртгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй