“Хоггүй Өлгий-Цэмцгэр хот” бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцов.

“Хоггүй Өлгий-Цэмцгэр хот” бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцов.

“Хоггүй Өлгий-Цэмцгэр хот” бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцов.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨДӨЛГӨӨНТ БАЙР" Цагааннуур-Улаанбайшинтад ажиллаа.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨДӨЛГӨӨНТ БАЙР" Цагааннуур-Улаанбайшинтад ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэст авто машин өгөв.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэст авто машин өгөв.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэст авто машин өгөв.

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэлийн анхан шатны нэгжүүдийн улсын бүртгэгч нар иж бүрэн тоног, төхөөрөмжтэй боллоо

Бүртгэлийн анхан шатны нэгжүүдийн улсын бүртгэгч нар иж бүрэн тоног, төхөөрөмжтэй боллоо

Бүртгэлийн анхан шатны нэгжүүдийн улсын бүртгэгч нар иж бүрэн тоног, төхөөрөмжтэй боллоо

Дэлгэрэнгүй
Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн шинэчлэгдсэн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Улсын бүртгэлийн шинэчлэгдсэн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Улсын бүртгэлийн шинэчлэгдсэн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Дэлгэрэнгүй
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 9 зөвлөмж

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 9 зөвлөмж

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 9 зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй