МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад Эрх зүйн сургалтыг цахимаар зохион байгуулав.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад Эрх зүйн сургалтыг цахимаар зохион байгуулав.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад “Эрх зүйн сургалт”-ыг цахимаар зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
 Улсын бүртгэлийн байгууллагын хууль тогтоомж болон холбогдох бусад хуулийн талаар ойлголт өгөх сургалт боллоо

Улсын бүртгэлийн байгууллагын хууль тогтоомж болон холбогдох бусад хуулийн талаар ойлголт өгөх сургалт боллоо

Улсын бүртгэлийн байгууллагын хууль тогтоомж болон холбогдох бусад хуулийн талаар ойлголт өгөх сургалт боллоо

Дэлгэрэнгүй
Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс

Дэлгэрэнгүй

"Цагдаа-подкаст" нэвтрүүлэгт оролцов

"Цагдаа-подкаст" нэвтрүүлэгт оролцов

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас . . .

Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас . . .

Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас . . .

Дэлгэрэнгүй
Банкны эдийн засагч нартай уулзалт зохион байгуулав

Банкны эдийн засагч нартай уулзалт зохион байгуулав

Банкны эдийн засагч нартай уулзалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулав

Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулав

Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Дэлгэрэнгүй
Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Дэлгэрэнгүй
Иргэний үнэмлэх барьцаалах нь зөрчил мөн үү?

Иргэний үнэмлэх барьцаалах нь зөрчил мөн үү?

Иргэний үнэмлэх барьцаалах нь зөрчил мөн үү?

Дэлгэрэнгүй
Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдаж байна

Дэлгэрэнгүй