Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэгч /Толбо суманд ажиллах/ гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны зар

Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэгч /Толбо суманд ажиллах/ гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны зар

Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний улсын бүртгэгч /Толбо суманд ажиллах/ гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР /Баян-Өлгий аймаг Толбо сум/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР /Баян-Өлгий аймаг Толбо сум/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР /Баян-Өлгий аймаг Толбо сум/

Дэлгэрэнгүй
Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Дэлгэрэнгүй