Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос сургалт зохион байгуулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос сургалт зохион байгуулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагч нарт үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, улирлын ажлын үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай

Төрийн албан хаагч нарт үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, улирлын ажлын үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай

Төрийн албан хаагч нарт үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, улирлын ажлын үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахдаа бүрдүүлэх баримт бичиг

Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахдаа бүрдүүлэх баримт бичиг

Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахдаа бүрдүүлэх баримт бичиг

Дэлгэрэнгүй
Цаг үеийн асуудлаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна

Цаг үеийн асуудлаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна

Цаг үеийн асуудлаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

Дэлгэрэнгүй

"ТЭРБУМ МОД" ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЭЖ БАЙНА

"ТЭРБУМ МОД" ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЭЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дэлгэрэнгүй

"Олон улсын Ахмадын баяр"-ын мэндчилгээ

"Олон улсын Ахмадын баяр"-ын мэндчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн 47 хувь нь тоон гарын үсэгтэй болов

Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн 47 хувь нь тоон гарын үсэгтэй болов

Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн 47 хувь нь тоон гарын үсэгтэй болов

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ажилчидадТООН ГАРЫН ҮСЭГ олголоо.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ажилчидадТООН ГАРЫН ҮСЭГ олголоо.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ажилчидадТООН ГАРЫН ҮСЭГ олголоо.

Дэлгэрэнгүй