Итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүй, ирц бүртгэлийн программын сургалт

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүй, ирц бүртгэлийн программын сургалт

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуулийн үеэр Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнаар тус аймгийн сонгуулийн хэсгийн хороодод ажиллах төрийн албан хаагчдад зориулсан эрх зүй, ирц бүртгэлийн программын сургалт Өлгий сумын ЕБ-ийн 1-р сургуулийн "Достых" клубт 2020 оны 10 дугаар сарын 03-ны 08:00 цагт эхлэнэ.