Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал сэдэвт онлайн сургалт

A- A A+
Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал сэдэвт онлайн сургалт

2020 оны 11-р сарын 11-ны өдөр 14 цагт Хэлтсийн дарга Т.Заманбек "Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал" сэдвээр онлайн хурал хийх сумдын улсын бүртгэгч нар цагтаа холбогдоно уу. Zoom программын сургалтын кодыг хамт олны групт байршуулна.