Төрийн албан хаагч нарыг зөрчил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье сэдэвт сургалт

A- A A+
Төрийн албан хаагч нарыг зөрчил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье сэдэвт сургалт