Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө цахимаар бүртгүүлээрэй

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөө цахимаар бүртгүүлээрэй

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ татварын цахим систем болох /www.etax.mta.mn/ дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой боллоо.