Хүүхдийн эрх ашиг, хамгаалал сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав

A- A A+
Хүүхдийн эрх ашиг, хамгаалал сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, хүүхдийн төрсний, үрчилсний, нас барсны зэрэг холбогдох бүртгэлд зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд бүртгэлийн хууль тогтоомжийг сурталчлах, бусад байгууллага албан хаагч нартай хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор Өлгий сумын Засаг дарга, Цагдаагийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтсээс хамтарсан сургалт зохион байгуулагдав. Уг сургалтад тус хэлтсийн хяналтын Улсын бүртгэгч А.Еркегүл оролцож мэдээлэл хийв.