Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдэвт сургалт

A- A A+
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдэвт сургалт

2021 оны 01-р сарын 22-ны өдрийн 15 цагаас Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдэвт сургалт зохион байгуулагдана. Зөвхөн орон нутгийн хэлтсүүд оролцоэо. 

Zoom Meeting https://zoom.us/j/98292092961?pwd=SkRvZGlqRmlJdlRFeDlBT0ZGc0xyQT09

Meeting ID: 982 9209 2961 Passcode: 958453