Байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдэвт цахим сургалт боллоо

A- A A+
Байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдэвт цахим сургалт боллоо

УБЕГ-ын Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газраас Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 206-р тогтоолоор батлагдсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам болон Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журмыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдав.

Уг сургалтад Баян-Өлгий аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид цахимаар холбогдож оролцлоо.