Цахим сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Цахим сургалт зохион байгуулав

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл хүлээн авах, хадгалах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журам"-ын танилцуулга болон E-mongolia цахим хуудаснаас улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авахад иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, зааварчилгаа өгөх талаар сургалт зохион байгуулав. Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар холбогдов.