Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

A- A A+
Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд тус хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Д.Аманбек Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдэж байгаа үрчлэлтийн бүртгэл, олгож буй төрсний болон үрчилсний бүртгэлийн лавлагаатай холбоотой асуудлаар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн удирдлага, албан хаагчидтай уулзалт, ярилцлага зохион байгуулан ажиллав.