Хэлтсийн дарга Т.Заманбек сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Хэлтсийн дарга Т.Заманбек сургалт зохион байгуулав

Хэлтсийн нийт алба хаагч нарт Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн ба улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартын талаарх сургалт явуулав. Мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын үүрэг даалгаврыг танилцуулж мөрдөж ажиллахыг анхааруулав. Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар оролцов.