Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав

Тус хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Д.Аманбек сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалт зохион байгуулав.

Уг сургалтаар Иргэний улсын бүртгэл хөтлөхөд анхаарах асуудал, УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газраас иргэний улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтын хүрээнд гарсан зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай асуудлыг хэлэлцэж, цаашид алдаа дутагдал гаргахгүй ажиллахыг анхааруулав.