Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

A- A A+
Орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв

Өнөөдөр тус хэлтсээс Иргэний Улсын бүртгэлийн тасгийн 1-р улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, Ерөнхийлөгчийн сонгууль, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл болон цаг үеийн асуудлаар Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Д.Аманбек, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн  1-р улирлын тоон мэдээ, эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлийн талаар Улсын бүртгэгч С.Арман нар орон нутгийн радиод ярилцлага өгөв.