Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

A- A A+
Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулав

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын удирдлагуудтай 2021 оны 03-р сарын 31-ний өдөр хамтарсан ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулав.

Төрийн албаны уялдаа холбоог сайжруулах, иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх үйлчилгээнд салбар дундын хууль эрх зүйд холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх үүднээс харилцан мэдээлэл солилцов.

Мөн цаашид төлөвлөгөө гаргаж сумдын Засаг дарга болон даамалд гарч буй хүндрэл зөрчилтэй холбоотой сургалт мэдээлэл өгөх зэрэг олон олон асуудалд шийдэл гарцыг олж харилцан тохиролцож ажиллахаар болов.