Банкны эдийн засагч нартай уулзалт зохион байгуулав

A- A A+
Банкны эдийн засагч нартай уулзалт зохион байгуулав

Засгийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд олгогдож буй 3 хувийн хүүтэй ажлын байрыг дэмжих зээл, ипотекийн зээлийг арилжааны банкуудаар дамжуулан олгож байгаатай уялдан ипотекийн гэрээ болон өмнө бүртгүүлсэн гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт сүүлийн өдрүүдэд огцом нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбогдуулан тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Арилжааны банкны төлөөллүүдтэй 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, Коронавирусын халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх, бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж ажиллахад зээлийн гэрээг банкны эдийн засагчаар дамжуулан бүртгэх нөхцлийг бүрдүүлэх талаар харилцан мэдээлэл солилцов.

Мөн барьцааны гэрээг бүртгүүлэхэд гарч буй зөрчил, иргэдийг олон дахин явуулахгүй байх, чирэгдэлгүй үйлчилгээ үзүүлэх талаар хамтран ажиллахаар тохиролцов.