Иргэний үнэмлэх барьцаалах нь зөрчил мөн үү?

A- A A+
Иргэний үнэмлэх барьцаалах нь зөрчил мөн үү?