Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороодод хүргүүлэв

A- A A+
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороодод хүргүүлэв

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.9-т заасны дагуу Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэж, хуулийн хугацаанд нь хэсгийн хороодод хүргэж ажиллав.