Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2021.06-р сар

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2021.06-р сар