Бүртгэлийн анхан шатны нэгжүүдийн улсын бүртгэгч нар иж бүрэн тоног, төхөөрөмжтэй боллоо

A- A A+
Бүртгэлийн анхан шатны нэгжүүдийн улсын бүртгэгч нар иж бүрэн тоног, төхөөрөмжтэй боллоо

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын зүгээс программ хангамж болон техник хангамжийн шинэчлэл, сайжруулалтын ажлыг байнга хийдэг бөгөөд “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төсөл”-ийн хүрээнд бүртгэлийн мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл, анхан шатны нэгжүүдийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинэчлэх зэрэг ажлуудыг тогтмол хийдэг.

Өнөөдөр БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар аймгийн 13 сум 1 тосгоны улсын бүртгэгч нарт компьютер, принтер, канон, сканер, хурууны хээ уншигч, зургийн аппарат зэрэг иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг сумын улсын бүртгэгч нарт хэлтсийн дарга хүлээлгэн өглөө.

Төрийн үйлчилгээг ард, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэхэд тоног, төхөөрөмж иж бүрэн шинэчлэл хийгдсэнд бид бүхэн баяртай байна.