Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэст авто машин өгөв.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэст авто машин өгөв.

Сум орон нутгаас татан авах бүртгэлийн цаасан эх нотлох архивын маягтыг зөөвөрлөх, бичиг хэрэг хүргэх, хүлээн авах ажилд зориулан бензин шатахуун бага зарцуулдаг суудлын авто машиныг хэлтсийн даргын хүсэлтийн дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас шийдвэрлэж өглөө.