ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ХӨДӨЛГӨӨНТ БАЙР" Цагааннуур-Улаанбайшинтад ажиллаа.

A- A A+
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээг иргэддээ түргэн шуурхай, хүртээмжтэй нэг дороос хүргэх хүрээнд ХӨДӨЛГӨӨНТ БАЙР ажилуулж эхэлсэн билээ. Энэ удаад Эрүүл мэндийн газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар,Татварын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс зэрэг байгууллагууд Цагааннуур-Улаанбайшинтын ард иргэдэд төрийн үйлчилгээг 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр үзүүлж ирлээ.

Өдөрлөгөөр Улсын бүртгэлийн хэлтэс хилийн ангид байгаа цэргийн ангийн албан хаагчид, Цагааннуур тосгоны иргэдийн хүсэлтийн дагуу иргэний бүртгэлтэй холбоотой 28 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, 8 иргэний зөрчийг арилгаж, эд хөрөнгийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаар ард иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.

Энэ өдөр шинээр төрсөн хүүхдээ улсын бүртгэлд бүртгүүлхээр ирсэн иргэний хүүхдийн төрөлтийн бүртгэлийн гэрчилгээ олгож Дурасмж хадгалуулж ёслолтой бүртгэл хийв.

Хөдөлгөөнт байр төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах мөн түүнээс шалтгаалсан иргэд олон нийтэд тулгамдаж буй асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх боломжтой болж байна.