Орон нутгийн олон нийтийн радиод мэдээлэл өгөв

A- A A+
Орон нутгийн олон нийтийн радиод мэдээлэл өгөв

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой орон нутгийн олон нийтийн радиод мэдээлэл өгөв.