IOM Mongolia НҮБ-ын Шилжилт Хөдөлгөөний Байгууллагатай хамтран ажиллав

A- A A+
IOM Mongolia НҮБ-ын Шилжилт Хөдөлгөөний Байгууллагатай хамтран ажиллав

НҮБ-ын Шилжилт Хөдөлгөөний байгууллагын төслийн баг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Дэд сайдын хамт Баян-Өлгий аймаг дахь олон иргэдэд тулгарч буй иргэншилтэй холбоотой болон шилжин суурьших асуудлаар санал солилцож, хамтран ажилласан бөгөөд төслийн баг энэхүү асуудлыг хууль, эрх зүйн бодит дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийг нь дэмжих аргаар шийдвэрлэх боломжтой хэмээн тодорхойллоо.

Тус аймгийн тусгай хамгаалалтын газар нутагтай сумууд, Улаанбайшинт хилийн боомт,  Увс аймгийн газар нутагт байрлах Хотгор баг зэрэг оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг

  • эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
  • газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгогдохгүйгээс болоод шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд хамрагдаж чадахгүй байгаа иргэдийн судалгааг гаргаж танилцуулан ажиллав.

Энэ асуудлаар цаашид бид нутгийн удирдлага, НҮБ-ын Шилжилт Хөдөлгөөний Байгууллага, ТББ-уудтай хамтран ажиллахаар болов.