2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

A- A A+
2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2279/files/2021%20%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf