Улсын бүртгэлийн хэлтсийн архив, ажлын байр улсын төсөвт тусгагдав

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн архив, ажлын байр улсын төсөвт тусгагдав

Өнөөдөр Улсын Их Хурлаас Монгол улсын 2022 оны нэгдсэн төсөв эцэслэн баталлаа.

Аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс ирэх 2022-2023 онуудад өөрийн бие даасан архив, ажлын байртай болох боломжтой болж улсын төсөвт тусгагдсан байна.