Сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, иргэний улсын бүртгэлийн шинэ програмд бүртгэл хөтлөлт, хууль журмын хэрэгжилт болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн бүртгэлийн талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад сумдын улсын бүртгэгчид цахимаар оролцов.