“ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭВ

A- A A+
“ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭВ

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулагдаж буй “Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байна.