Тус хэлтсийн 2021 оны өргөдөл, гомдлын тоон үзүүлэлтийн мэдээ

A- A A+
Тус хэлтсийн 2021 оны өргөдөл, гомдлын тоон үзүүлэлтийн мэдээ