21 аймаг, 9 дүүрэг, нийслэлийн 6 төвийн бүртгэлийн нэгжээр тоон гарын үсгийг иргэнд олгож эхэллээ

A- A A+
21 аймаг, 9 дүүрэг, нийслэлийн 6 төвийн бүртгэлийн нэгжээр тоон гарын үсгийг иргэнд олгож эхэллээ

Тоон гарын үсэг олгох НЭЭЛТИЙН АЖИЛЛАГАА амжилттай болж, тус хэлтсээс Монгол улсын 16 нас хүрсэн иргэдэд тоон гарын үсэг олгож эхэллээ.