Аймгийн радиод мэлээлэл өгөв.

A- A A+
Аймгийн радиод мэлээлэл өгөв.

Тус хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга Д.Аманбек Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд иргэдэд олгож буй тоон гарын үсгийн талаар, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч С.Арман хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч болон хоршооны шинэчилсэн бүртгэлийн талаар аймгийн радиод мэлээлэл өгөв.