1622 иргэнд тоон гарын үсэг олгоод байна.

A- A A+
1622 иргэнд тоон гарын үсэг олгоод байна.

2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар

Өлгий сум - 849

Алтай сум - 92

Алтанцөгц сум - 55

Баяннуур сум - 85

Бугат сум - 25

Булган сум - 28

Буянт сум - 40

Дэлүүн сум - 12

Ногооннуур сум - 42

Сагсай сум - 70

Толбо сум - 73

Улаанхус сум - 90

Цэнгэл сум - 115

Цагааннуур тосгон - 46 буюу нийт 1622 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна.