Багш, оюутан нарт сургалт зохион байгуулж мэдээлэл хийлээ

A- A A+
Багш, оюутан нарт сургалт зохион байгуулж мэдээлэл хийлээ

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, улсын бүртгэлийн үйлчилгээг /цахим үйлчилгээ e-mongolia, тоон гарын үсэг/ иргэд олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах зориогоор өнөөдөр Ховд Их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн багш, оюутан нарт сургалт зохион байгуулж мэдээлэл хийлээ.

Сургалтад 70 гаруй багш, оюутан хамрагдав.