4,253 иргэнд тоон гарын үсэг олгоод байна.

A- A A+
4,253 иргэнд тоон гарын үсэг олгоод байна.

Тус хэлтэс нь 2022 оны 06-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар Монгол Улсын 16 нас хүрсэн 4,253 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна.

Байгууллага, хамт олноороо тоон гарын үсгээ авсан Та бүхний цаашдын ажилд нь амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

2. Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газар

3. Цагдаагийн газар

4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

5. Онцгой байдлын газар

6. Мэргэжлийн хяналтын газар

7. Боловсрол соёл, урлагын газар

8. Орон нутгийн өмчийн алба

9. Төрийн аудитын газар

10. Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар

11. Татварын хэлтэс

12. Нийгмийн даатгалын хэлтэс

13. Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар

14. Хүнс хөдөө аж ажуйн газар

15. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв

16. Биеийн тамир, спортын газар

17. Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс

18. Статистикийн хэлтэс

19. Шүүхийн шинжилгээний алба

20. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

21. Зэвсэгт хүчний 0165, 331-р анги

22. Хилийн цэргийн 0285-р анги

23. Арилжааны банкууд