Алтай сум, Цагааннуур тосгоноос эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.

A- A A+
Алтай сум, Цагааннуур тосгоноос эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын “2021-2024 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө”, 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 2022 оны 06-р сарын 10-наас эхлэн Алтай сум, Цагааннуур тосгоноос үзүүлж эхэллээ.
Иймд тус сумын болон зэргэлдээ сумын иргэн, аж ахуйн нэгжүүд аймгийн төвийг зорин ирэх шаардлагагүй болж бүртгэлээ сумаас авах бүрэн боломжтой боллоо.
Өнөөдрийн байдлаар Дэлүүн, Улаанхус, Алтанцөгц, Алтай сумууд болон Цагааннуур тосгонд иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн төрөлжсөн үйлчилгээ үзүүлж байна.