Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

A- A A+
Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн байгууллагын хүний нөөцийн аудит хийх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна. Уг ажлаар аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ дарга Д.Ербол, ХБТХОХ-ийн дарга Х.Анар, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн М.Арманбек нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг батлагдсан удирдамжийн дагуу тус хэлтэс дээр ирж ажиллав.

Энэ үеэр хэлтсийн орон байрны багтаамж, архивын нөхцөл байдалтай танилцаж аймгийн Засаг даргын зөвлөлд танилцуулахаар болов.