Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны банкнууд, ББСБ, ХЗХоршооны төлөөллүүдтэй уулзалт зохион байгуулав

A- A A+
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны банкнууд, ББСБ, ХЗХоршооны төлөөллүүдтэй уулзалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн байгууллага нь цахим бүртгэлийг хөгжүүлэх замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд барьцааны гэрээ, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, барьцааны гэрээг дуусгавар болгох бүртгэлийг цахимаар бүртгэх, эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай, хялбар болгох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны банкнууд, ББСБ, ХЗХоршооны төлөөллүүдтэй Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орж буй өөрчлөлтүүдтэй холбоотой харилцан мэдээлэл солилцох ярилцлага зохион байгуулав.