Сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Сургалт зохион байгууллаа.

Хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Төрийн албан хаагчаас хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах, ёс зүйн хандлага, хүний эрхийг зөрчихгүй байх аливаа гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтад сумдын улсын бүртгэгчид цахимаар оролцов.