Гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээг иргэн өөрийн хүсэлтээр цуцлах боломжтой боллоо.

A- A A+
Гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээг иргэн өөрийн хүсэлтээр цуцлах боломжтой боллоо.

Гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээг иргэн өөрийн хүсэлтээр цуцлах боломжтой боллоо.

Хүсэлт цуцлах боломжтой төлвүүд:

Хүсэлт илгээсэн – Баримтуудаа хавсаргаад хүсэлтээ илгээсэн үед

Баталгаажсан - Баримтыг хянаад баталгаажсан үед

Төлбөрийн нэхэмжлэх үүссэн – Төлбөрөө хараахан төлөөгүй байгаа тохиолдолд цуцлах боломжтой.

ЖИЧ: Төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд цуцлах боломжгүйг анхаарна уу

Хүсэлт цуцлах заавар:

Иргэн та e-mongolia.mn веб сайт руу амжилттай нэвтэрсний дараа “Хүсэлтүүд” цэс рүү орж улаанаар тодруулсан “Х” товчийг дарж цуцална.