2022 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

A- A A+
2022 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2279/files/20220610.pdf