Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

A- A A+
Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай