2023 онд 16, 25, 45 насанд хүрч байгаа иргэн иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгалт хийлгэх бүртгэлд хамрагдана уу.

A- A A+
2023 онд 16, 25, 45 насанд хүрч байгаа иргэн иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгалт хийлгэх бүртгэлд хамрагдана уу.

2023 онд 16, 25, 45 насанд хүрч байгаа бол хуулийн хугацаанд /төрсөн өдрөөсөө хойш 30 хоног дотор/ иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгалт хийлгэх бүртгэлд хамрагдана уу.