Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран сургалт зохион байгуулав

Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран "Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" сэдвийн хүрээнд хэлтсийн албан хаагчдыг сургалтад хамруулав. Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар оролцов.