Албан хаагчдыг сургалтад хамруулав

A- A A+
Албан хаагчдыг сургалтад хамруулав

Тус хэлтсийн албан хаагчдад Цагдаагийн газрын Хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, хошууч К.Ёлка Жендэр ба охид хөвгүүдийн сэтгэл зүйн зарим онцлог, Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх сэдэвт сургалт зохион байгуулав. Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар оролцов.