“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд өнөөдөр Төрийн албаны хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг таниулах сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад сумдын улсын бүртгэгчид цахимаар оролцов.