Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүрээнд  аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос тус хэлтсийн албан хаагчдад Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулав.

Сургалтын дараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжиж тэдний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс худалдан хийж ажиллав.